termeni si conditii acces

Termeni si conditii acces


Termenii si Condițiile listate în continuare fac parte integrantă din Declarația pe Propria Răspundere ce trebuie completată pentru accesul pe Circuit.

 

1. Participantul va avea acces pe circuit pe propria răspundere.  Participantul declară că își asumă  întreaga răspundere și confirmă că MOTORPARK ROMANIA (numită în continuare “COMPANIA”), prin reprezentanții săi legali,   nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate asupra persoanelor, bunurilor sau terțelor părți de către Participant în timpul accesului său pe circuit. Participantul este pe deplin responsabil pentru orice daune sau pierderi cauzate de el/ea. Participantul este obligat să acționeze cu bună credință și în mod responsabil pentru a se asigura că nu va cauza daune integrității unor terțe persoane, bunurilor sau mediul înconjurător prin accesul său pe circuit și că va avea un comportament în limita bunului simț față de ceilalți participanți prezenți pe circuit în același timp precum și față de orice persoane aflate în incinta Complexului Motor Park România – Comuna Adâncata, Județul Ialomița (numit în continuare „CIRCUITUL“). Participantul declară că el/ea poartă întreaga răspundere pentru daunele cauzate în timpul accesului pe Circuit precum și în oricare alt loc din incinta Circuitului. Participantul declară că va lua toate măsurile necesare de precauție pentru a reduce riscul de accidentare/vătămare atât pentru el/ea cât și pentru cei din jur și va urma instrucțiunile primite de la reprezentanții Companiei. Participantul confirmă că stie riscurile și pericolele referitoare la utilizarea circuitului.

2. Participantul agreează că Circuitul nu este un drum public și că asigurarea de răspundere civilă nu acoperă posibilele evenimente produse în timpul accesului pe circuitul Motor Park Romania.

3. Participantul declară că deține un permis de conducere valid; mai mult, el/ea declară că nu se află și nu se va afla sub influența sau în posesia băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise sau medicamentelor ce pot afecta concentrarea și viteza de reacție, pe perioada accesului în cadrul Circuitului. Participantul este de acord că, în orice moment, COMPANIA să poată realiza un test de depistare a consumului alcoolic în incinta Circuitului și Participantul nu va refuza sub nici un motiv acest test. Participantul garantează că vehiculul utilizat pentru acces pe circuit se află în stare tehnică bună, că acesta nu are pierderi de lichide iar cauciucurile sunt în stare optimă. Participantul este de acord că reprezentanții COMPANIEI au dreptul de a admite sau de a refuza accesul vehiculului pe Circuit sau să descalifice Participantul, fără drept de compensare, în cazul în care vehiculul are probleme tehnice ce pot pune în pericol siguranța Participantului și a celorlalți participanți pe Circuit.
4. Participantul declară că este conștient de riscurile obiective, circumstanțele imprevizibile și pericolul general din sporturile cu motor. Mai mult, Participantul declară că vehiculul său îndeplinește toate condițiile tehnice de siguranță iar participantul se află într-o condiție fizică optimă pentru accesul pe circuit. Participantul va realiza primul tur a pistei cu o viteză maximă de 90 km/h  (primul tur se numește tur de test) pentru a se obișnui cu parametrii pistei și cu caracteristicile suprafeței de rulare.
5. Participantul este de acord că, personalul autorizat al COMPANIEI are dreptul de a interzice Participantului accesul pe circuit în cazul în care există dubii referitor la respectarea acestor termeni și condiții.
6. Participantul a luat cunoștință de faptul că Circuitul poate fi monitorizat printr-un sistem de camere video (ex. se pot realiza înregistrări audio-video). Participantul este de acord cu înregistrarea și utilizarea acestor înregistrări (în cazul în care el/ea apare în aceste înregistrări) pentru orice acțiune legală sau administrativă (chiar și ca probă). Participantul este de acord ca, COMPANIA să realizeze înregistrări audio-video și fotografice ale Participantului în incinta Circuitului și acordă COMPANIEI permisiunea de a folosi aceste înregistrări pentru realizarea de materiale promoționale și pentru distribuirea acestor materiale prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media (inclusiv Internet), fără a datora Participantului nici o compensație.
7. Conducătorii automobilelor sunt obligați să folosească centura de siguranță și casca de protecție. Conducătorii motocicletelor sunt obligați să poarte costum de protecție întreg sau din două piese, cizme, mănuși și casca de protecție – echipamentul trebuie să fie special creat pentru mersul pe motocicletă.
8. Accesul pe pistă se face doar prin locurile special marcate. Participantul este obligat să urmeze instrucțiunile personalului care se ocupă de accesul și siguranța pe circuit, iar accesul pe circuit se face obligatoriu doar în sensul indicat de aceștia. Este strict interzisă întoarcerea pe circuit sau circularea în sens opus. Este strict interzisa incalcarea marcajelor care delimiteaza banda de acceleratie (linia continua). În cazul unei defecțiuni a vehiculului sau în caz de accident, Participantul trebuie să deplaseze vehiculul avariat în afara pistei, în măsura în care acest lucru este posibil, și să aștepte la fața locului sosirea vehiculului de remorcare. Oprirea sau frânarea în dreptul unui vehicul accidentat sau avariat precum și tractarea acestuia pe pistă sunt strict interzise. Participantul trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a nu obstrucționa accesul pe pistă al altor participanți.
9. Participantul este obligat să adapteze viteza pe Circuit în funcție de abilitățile sale, de starea vehiculului, de starea pistei și de condițiile meteo.
10. Participantul nu are voie să încetinească brusc sau să frâneze fără motiv în tip ce rulează pe pistă. În caz de necesitate, Participantul trebuie să părăsească pista în condiții de siguranță.
11. În caz de accident, Participantul este obligat să prezinte vehiculul pentru o verificare tehnică, în caz contrar i se va retrage dreptul de acces pe Circuit.
12. Participantul va respecta startul și finalul curselor în conformitate cu instrucțiunile reprezentanților oficiali ale acestora și în conformitate cu semnalizarea luminoasă sau prin steaguri. Participantul va părăsi pista imediat ce s-a semnalat finalul cursei.
13. Participantul este obligat să conducă vehiculul în așa fel încât să nu pună în pericol și să nu incomodeze alți participanți pe pistă.
14. Pe întreaga perioadă a prezenței în incinta Circuitului, Participantul trebuie să respecte instrucțiunile reprezentanților COMPANIEI. Participantul își asumă răspunderea și pentru persoanele care îl însoțesc, pentru comportamentul acestora precum și pentru pagubele pe care acestea le-ar putea cauza.
15. Participantul acceptă că are acces doar în anumite zone ale Circuitului semnalate în mod explicit de către COMPANIE (sau de Reprezentanții acesteia), sau în zonele pentru care a primit o permisiune specială.
16. Participantul nu are dreptul de a realiza fotografii sau înregistrări audio-video pe durata prezenței sale în cadrul incintei Circuitului. Realizarea materialelor fotografice sau audio-video este permisă doar cu acordul prealabil al COMPANIEI și poate fi supusă unei taxe.
17. În zona pit lane este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice, posesia de obiecte periculoase sau prezența copiilor nesupravegheați sau a animalelor de companie fără lesă. Limita de viteză în această zonă este de 60km/h.
18. Participantul are dreptul de a înainta COMPANIEI o sesizare în privința altor participanți în cazul în care dorește să semnaleze activități suspicioase. Participantul recunoaște dreptul exclusiv al COMPANIEI de a decide rezolvarea sesizării și va respecta decizia acesteia, inclusiv posibilele sancțiuni.
19. Organizatorul poate tine un instructaj (briefing) pentru a reaminti o parte din conditiile mentionate in prezentul document precum si pentru a prezenta conditiile de acces si eventuale conditii speciale. Briefingul nu este obligatoriu nici a fi tinut de catre organizator nici de a fi urmarit de catre participanti.
20. Participantul declară că este în cunoștință de cauză în ceea ce privește condițiile și parametrii circuitului și că a citit regulamentul, termenii si conditiile si semnificatia steagurilor existente pe site.
21. Participantul este obligat să respecte toate instrucțiunile primite de la COMPANIE și de la reprezentanții oficiali ai acesteia pe perioada prezenței în incinta Circuitului inclusiv interzicerea condusului neglijent și periculos, instrucțiunile de siguranță, semnalizarea luminoasă, prin marcaje și cea prin steaguri. Mai mult, Participantul este obligat să respecte limita de viteză de 30  km/h în zona parcării, zonă ce face parte din incinta Circuitului (numită în continuare ”Parcare”) și în același timp Participantul se va abține de la frânarea bruscă în Parcare, (cu excepția cazului în care frânarea bruscă are ca scop evitarea unui obstacol neprevăzut aflat pe direcția de mers a vehiculului), să se abțină de la accelerări bruște, derapaje controlate sau drift.
22. Participantul este obligat să respecte toate instrucțiunile COMPANIEI și ale reprezentanților autorizați ai acesteia referitoare la îndepărtarea vehiculelor avariate. COMPANIA nu își asumă răspunderea pentru posibilele pagube care ar putea apărea în acest caz.
23. Participantul este de acord ca, COMPANIA să proceseze datele sale de identificare – nume, prenume, data nașterii, adresă permanentă, adresă de email în următoarele scopuri: (a) verificarea identității participantului în vederea autorizării accesului e pistă, (b) înregistrarea în baza de date a Participanților,  (c) înregistrarea acestor informații în baza de date (sistemul computerizat) administrată de COMPANIE, (d) asigurarea de servicii și tranzacții de către COMPANIE, (e) elaborarea analizelor și statisticilor interne ale COMPANIEI,  (f)  contactarea (pentru a oferi informații), informarea referitor la evenimente și/sau servicii oferite de către COMPANIE fie sub formă scrisă la adresa de contact, fie sub formă de informație electronică pe email,  (g)  folosirea datelor de către COMPANIE pentru campanii de marketing și furnizarea acestor informații către terțe părți care vor colabora cu COMPANIA la organizarea evenimentelor și a activităților de marketing, sub contract de confidențialitate, cu acordul Participantului (h) în conformitate cu prevederile legislative în vigoare și pentru arhivarea acestei declarații. Astfel, Participantul declară că este de acord cu prevederile de mai sus pentru o perioadă de 10 ani de la data semnării acestei Declarații. Participantul își poate retrage consimțământul pentru utilizarea acestor informații printr-o cerere scrisă transmisă COMPANIEI.
24. Participantul declară că a luat la cunoștință semnificația semnalizării luminoase sau prin steaguri, după cum este prezentată în secțiunea Semnificația steagurilor. El/ea declară că a înțeles conținutul prezentei declarații și va respecta obligațiile care îi revin.
25. Participantul declara în continuare că este apt atât fizic cât și mental, vederea (verificată corespunzător) este cel puțin la nivelul standardului necesar pentru examenul de șoferi și nu suferă de nicio altă boală sau dizabilitate care ar putea să pericliteze abilitatea sa de a conduce pe pistă și/sau nu este are cunoștință de o astfel de insuficiență a minorului sau a persoanei sub sarcina sa, care intră pe circuit.
26. Participantul isi asuma toate obligațiile de mai sus și în cazul în care în locul său intră o altă persoană pe circuit, care nu a semnat o Declarație pe propria răspundere.
27. În cazul în care Participantul a închiriat sau a primit un transponder de viteză, are obligația de a înapoia transponderul la sfârșitul evenimentului. În cazul în care participantul nu a returnat, a deteriorat sau a pierdut transponderul, se obligă să plătească contravaloarea acestuia de 420 euro/buc.
28. Participantul este de acord, conform Politicii de protectie a datelor personale si a normelor GDPR intrate in vigoare in 24 mai 2018 ca: numele si prenumele sau, datele despre vehiculul sau, tara pe care o reprezinta, timpii obtinuti in cadrul evenimentelor sa fie afisati pe ecranele din incinta MotorPark Romania precum si pe internet, pe site-ul www.motorparkromania.ro si www.speedhive.com, pe orice suport electronic. Participantul isi poate exercita toate drepturile legale in acest sens.

În cazul în care obligațiile menționate în acest document, (inclusiv cele de la punctul 21) vor fi încălcate de către Participant, acesta va plăti o amendă în valoare de 500 euro (valoare calculată în RON la cursul BNR al zilei) pentru fiecare încălcare a obligațiilor în parte.

Participantul va achita această amendă imediat (înainte de a părăsi incinta Circuitului) la solicitarea COMPANIEI (sau a unui reprezentant oficial al COMPANIEI). Participantul este de acord ca, reprezentanții oficiali ai COMPANIEI să ii poată interzice accesul pe circuit în cazul în care există o suspiciune că Participantul nu a respectat obligațiile specificate la Punctul 21 al acestei Declarații.

Participantul declară în continuare că, din câte cunoaște la acest moment, nu suferă de epilepsie, convulsii, pierderi recurente de conștiență, episoade de leșin sau amețeală; disconfort de spate, gât sau de coloană vertebrală, dislocări, slăbiciune sau fracturi, diabet, boli pulmonare sau cardiologice, leziuni cerebrale sau sarcină, care i-ar împiedica abilitatea de a conduce și/sau nu este conștient de o astfel de insuficiență a minorului sau a persoanei de care este responsabil/ă și care intră pe circuit.

Participantul declară în continuare că nu participă împotriva unei recomandări medicale și că nu a fost diagnosticat cu o boala terminală care să-i împiedice abilitatea de a conduce pe pistă.

De asemenea participantul își asumă pagubele materiale ale circuitului și/sau a materialelor închiriate produse din culpa sa.

Prin semnarea Declarației pe Propria Răspundere participantul acceptă ca înțelege în totalitate termenii și condițiile acesteia și motivele pentru care i s-a cerut să o semneze și confirmă că o semnează de bună voie și neinfluențat de nimeni.

De asemenea, participantul confirmă că înțelege că acest sport și toate activitățile ce țin de el nu sunt fără riscuri și în consecință acceptă responsabilitatea de a avea grijă atât de siguranța sa cât și a celor din jurul său într-un mod prudent și conștiincios în tot timpul petrecut pe circuit.

Participantul înțelege că se va abține de la a participa dacă nu este de acord să accepte riscurile inerente implicate.

Participantul declară că în eventualitatea în care se simte indispus fizic sau mental sau suferă o vătămare, rănire de orice tip, va notifica imediat reprezentantul autorizat al locației unde se desfășoară activitatea. Ca urmare, va înceta activitatea dacă el/ea consideră sau dacă va fi astfel sfătuit de către reprezentanții circuitului.